pic_menu2

CIMA

(Chartered Institute of Management Accountants)
pdf

دریافت اطلاعات بیشتر

هوشمندانه حرکت کنید

مدارک حرفه ای چیست ؟ مدارک حرفه ای، مدارکی غیر دانشگاهی است که بمنظور افزایش مهارت های کاری افراد، جایگاه برجسته ای در جهان و ایران پیدا نموده است. این مدارک در رشته هایی مانند حسابداری از جایگاه مهم تری برخوردار است بگونه ای که بسیاری از مدارک حرفه ای در جهان از یسیاری مدارک دانشگاهی دارای اعتبار بیشتری هستند.

هدف از اخذ مدارک حرفه ای هدف از اخذ مدارک حرفه ای، افزایش مهارت های فنی و کاری افراد بگونه ای است که بتوانند ضمن کسب مهارت عملی توام با تحصیل و یا پس از آن، به راحتی وارد بازار کار شوند. بدلیل بالا بودن سطح علمی و کیفیت این آموزش ها ، این امکان برای دارندگان مدارک حرفه ای فراهم است که به سادگی مدارک دانشگاهی نیز اخذ نمایند و به بازار کار معرفی شوند.

معتبرترین مدارک حرفه ای در حوزه ی حسابداری، مالی و حسابرسی مدارک حرفه ای معتبر در حوزه حسابداری و مالی و حسابرسی متعدد هستند. قدمت حسابداری کشورها و همچنین نقشی که آنها در مجامع بین المللی حسابداری ایفا میکنند تعیین کننده ی اعتبار آنها است. برای انتخاب یک مدرک بین المللی به موضوعات زیر توجه باشید:

  • تعداد اعضای آن انجمن و فراگیر بودن آن
  • شغلی که در آن تجربه دارید و یا در آینده انتخاب می کنید
  • اعتبار آن مدارک در کشور محل زندگی
  • سهولت دسترسی به منابع درسی و امتحانات این مدارک برای کسب آنها

CIMA این انجمن یکی از بزرگترین و معتبر ترین و قدیمی ترین انجمنهای بین المللی در حوزه ی حسابداری مدیریت است. این انجمن دارای مدارک حرفه ای متعددی است. مدرک حرفه ای CIMA PQ معتبرترین مدرک این انجمن است که داری ۱۵ درس میباشد.

مرکز آموزش حسابداران خبره به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی تخصصی مالی در کشور و تنهادارنده نشان LCP در زمینه خدمات آموزشی و همچنین مرکز آزمون این انجمن در ایران پشتیبانی لازم جهت اخذ مدارک حرفه ای فوق را برای شما فراهم میکند

LSP