باشگاه دانش آموختگان PACT

مرکز آموزش حسابداران خبره جهت کمک به بالا بردن مهارت و دانش فعالان حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور ، اقدام به راه اندازی بخشی با نام «باشگاه دانش آموختگان PACT» نموده است. «باشگاه دانش آموختگان PACT» تلاش میکند با بکار گیری روش های زیر به توسعه و ارتقای حرفه حسابداری و حسابرسی کمک نماید:

این باشگاه با هدف فراهم نمودن محیطی برای انتقال و به کارگیری دانش روز مدیریت، حسابرسی و حسابداری ایجاد شده است. هم چنین تبادل تجربه بین اعضا، با بهره گیری از تجارب استادان برجسته از مهمترین اهداف این باشگاه است. مباحث قابل طرح در باشگاه بر اساس آخرین تحولات دانش مدیریت، حسابرسی و حسابداری در سطح بین المللی و با در نظر گرفتن شرایط ویژه و بومی ایران و نیاز های اعضای باشگاه تعیین می گردد. هم چنین اعضای باشگاه می توانند با تشکیل گروههای همفکر و ارائه فعالیت های خود به دیگران، گام موثری در شناساندن توانمندی های خود به ویژه به شرکت های متقاضی فعالیت های خود بردارند. این فعالیت ها تأثیر بسزایی در ارتقای حرفه ای اعضا و ارتقای حرفه حسابداری و حسابرسی خواهد داشت.

ACT workshop
لیست اعضاء فرم عضویت کارگاه های آموزشی