دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
364

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/09 258 ساعت
417

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود شنبه - دو‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/18 260 ساعت
341

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1396/09/20 120 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/20 412 ساعت
421

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/21 290 ساعت
426

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/23 236 ساعت
429

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/23 258 ساعت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/23 218 ساعت
425

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/09/23 236 ساعت
428

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1396/09/23 260 ساعت
427

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/09/23 260 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/09/23 412 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/26 218 ساعت
431

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/29 258 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/09/30 290 ساعت
430

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1396/09/30 258 ساعت
401

دوره عالی پرورش مدیر مالی در بخش دولتی و عمومی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/05 258 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
414

دوره قوانین و مقررات مالیاتی و حسابرسی مالیاتی

موجود سه شنبه 17:00 ~ 21:00 1396/09/07 24 ساعت
343

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/09/10 40 ساعت
416

حسابداری در محیط‌های کامپیوتری (حسابداری عملی با نرم افزار)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/09/10 60 ساعت
346

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/13 30 ساعت
433

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1396/09/20 12 ساعت
385

دوره مدیریت مالی 2

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/20 21 ساعت
419

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود سه‎شنبه - پنجشنبه 16:30 ~ 20:30 1396/09/21 80 ساعت
420

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود یکشنبه 16:30 ~ 20:30 1396/09/26 40 ساعت
351

حسابداری به زبان انگلیسی

موجود سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/07 30 ساعت
348

حسابداری پیمانکاری 2

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1396/10/15 30 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
370

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/08 96 ساعت
412

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

تکمیل دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/08 96 ساعت
369

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/12 96 ساعت
374

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/09/28 54 ساعت
422

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1396/10/03 96 ساعت
383

زبان انگلیسی عمومی - سطح IELTS

موجود پنجشنبه 14:30 ~ 16:00 1396/10/07 60 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
434

حسابداری پیمانکاری و پیش فروش املاک

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1396/09/24 8 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2017 PACT Edu. All right reserved.