• آیا مرکز آموزش حسابداران خبره در شهرستانها نمایندگی دارد
  • به زودی شعبه مرکز آموزش حسابداران خبره در اصفهان افتتاح خواهد شد.

 

 • آیا متقاضیان شهرستانها می توانند از دوره های آموزش مرکز استفاده نمایند؟
  • دوره های آموزشی مرکز در حال حاضر به صورت حضوری برگزار می شود اما به زودی آموزش مجازی نیز برای برخی دوره ها راه اندازی خواهد شد.
  • در حال حاضر  سمینار آشنایی با دوره های بین المللی ACCA و CIMA هر هفته پنجشنبه ساعت ۱۴-۱۵:۳۰ برای شما متقاضیان شهرستانی برگزار میشود.

 

 • مدارکی که پس از پایان دوره ها به شرکت کنندگان اعطا می شود ، آیا از اعتبار برخوردار است؟
  • مدارک مرکز آموزش حسابداران خبره از اعتبار بالای برخوردار است. این مدارک توسط نهاد های معتبر داخلی و بین المللی زیر اعتبار بخشی شده است :
   • انجمن حسابداران خبره ایران
   • دانشگاه صنعت نفت
   • وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری – موسسه آموزش عالی آزاد نور
   • انجمن بین المللی ACCA
   • انجمن بین المللی CIMA