دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی

ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

شروع دوره : چهارشنبه ها ، ۴ اسفند ۱۳۹۵

(محل برگزاری تهران)

ساعت برگزاری : ۲۰:۰۰ – ۱۷:۰۰

مدت دوره  : ۴۰ ساعت

استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی

———————————————————————————————————————–

ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

شروع دوره :جمعه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۵ (محل برگزاری اصفهان)

ساعت برگزاری : ۱۷:۰۰ – ۰۹:۰۰

مدت دوره  : ۴۰ ساعت

IFRSIFAHAN

بازگشت        نوشته شده توسط: admin   تاریج ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷   زمان ارسال: ۱۶:۱۰   تعداد بازدید: 324