دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی

ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

شروع دوره : پنج شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ (محل برگزاری تهران)

ساعت برگزاری : ۱۳:۰۰ – ۰۸:۰۰

مدت دوره  : ۴۰ ساعت

IFRS

———————————————————————————————————————–

ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)

شروع دوره :جمعه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۵ (محل برگزاری اصفهان)

ساعت برگزاری : ۱۷:۰۰ – ۰۹:۰۰

مدت دوره  : ۴۰ ساعت

IFRSIFAHAN

بازگشت        نوشته شده توسط: admin   تاریج ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴   زمان ارسال: ۱۴:۱۰   تعداد بازدید: 324