شروع دوره عالی پرورش مدیر مالی

دوره عالی پرورش مدیر مالی با توسعه دانش در حوزه حسابداری و مدیریت مالی مخاطبان را در مسیر پذیرش پست سازمانی مدیریت مالی قرار می دهد

پنج شنبه  ، ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۲  ، ساعت برگزاری : ۱۸:۰۰ – ۱۴:۰۰

(یکشنبه-سه شنبه)  ، ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۵ ، ساعت برگزاری : ۲۰:۰۰ – ۱۷:۰۰

ثبت نام در حال انجام است. برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با بخش آموزش تماس حاصل فرمایید

بازگشت        نوشته شده توسط: admin   تاریج ارسال: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰   زمان ارسال: ۱۰:۴۸   تعداد بازدید: 324