تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/06 184 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/12 115 ساعت
421

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/16 290 ساعت
534

دوره سرپرستی امور مالی

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/16 230 ساعت
675

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/17 236 ساعت
431

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/17 200 ساعت
487

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 13:00 ~ 17:00 1397/02/17 236 ساعت
376

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/18 184 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/02/20 290 ساعت
656

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/02/20 230 ساعت
663

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/02/20 236 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/02/20 412 ساعت
664

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/20 236 ساعت
524

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/20 200 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/27 240 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/30 115 ساعت
424

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/31 412 ساعت
366

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود دو‎شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/31 240 ساعت
676

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/03 230 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/03/03 180 ساعت
508

دوره CIMA فارسی - سطح مدیریتی

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/20 120 ساعت
507

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/21 120 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
634

دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

موجود شنبه تا جمعه 16:00 ~ 21:00 1397/02/06 255 ساعت
600

حسابداری مالی 1

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/02/07 40 ساعت
594

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود یکشنبه 16:00 ~ 21:00 1397/02/09 75 ساعت
633

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/09 30 ساعت
624

دوره حسابرسی عملیاتی و داخلی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/10 24 ساعت
625

دوره حسابرسی مالی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/11 24 ساعت
626

دوره رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/11 12 ساعت
639

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/11 24 ساعت
616

حسابداری مالی 1

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/11 40 ساعت
632

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

محدود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/11 30 ساعت
595

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/12 75 ساعت
614

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران (مرکز اصفهان)

موجود جمعه 08:30 ~ 17:30 1397/02/14 72 ساعت
629

دوره مدیریت مالی 2

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/15 21 ساعت
642

دوره پرورش حسابدار خرید

موجود یکشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/02/16 21 ساعت
640

دوره طراحی و استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 30 ساعت
643

دوره پرورش حسابدار فروش

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 21 ساعت
644

دوره پرورش حسابدار انبار

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 21 ساعت
645

دوره پرورش حسابدار خزانه (دریافت و پرداخت)

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 21 ساعت
619

حسابداری پیمانکاری 1

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/18 30 ساعت
668

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 24 ساعت
620

بودجه‎بندی جامع

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/19 21 ساعت
623

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/02/27 84 ساعت
670

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود جمعه 08:00 ~ 13:00 1397/02/28 40 ساعت
666

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/30 12 ساعت
669

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/29 21 ساعت
593

تهیه صورت‎های مالی تلفیقی

موجود دوشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/04/11 40 ساعت
646

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری

موجود روزهای فرد 17:00 ~ 21:00 1397/04/14 110 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
504

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/02/09 72 ساعت
647

Accountant in Business

محدود جمعه 09:00 ~ 12:00 1397/02/21 54 ساعت
677

Accountant in Business

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/03/30 54 ساعت
682

Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1397/03/31 50 ساعت
685

Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/03/31 40 ساعت
681

Performance Management

موجود یکشنبه - جمعه 17:30 ~ 20:30 1397/04/01 54 ساعت
683

Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/04/01 50 ساعت
684

Audit and Assurance

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/04/01 45 ساعت
678

Management Accounting

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/02 54 ساعت
680

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/04 54 ساعت
686

Strategic Business Reporting

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/05 54 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
553

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/17 45 ساعت
539

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 45 ساعت
587

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/18 45 ساعت
567

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود دوشنبه - چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/02/19 45 ساعت
373

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-IELTS

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/02/20 40 ساعت
559

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/02/21 45 ساعت
509

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/02/28 45 ساعت
659

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/05 54 ساعت
660

English For Accounting - EFA

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/04/07 54 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
602

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

تکمیل جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/02/14 8 ساعت
662

کارگاه شناسایی درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/02/20 4 ساعت
604

کارگاه حسابداری پیمانکاری

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/02/21 8 ساعت
665

کارگاه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ مکرر)

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/02/21 4 ساعت
674

کارگاه صورت جریان وجوه نقد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/02/28 8 ساعت
672

کارگاه بررسی تحلیلی صورت‎های مالی

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/04/01 8 ساعت
671

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/04/01 8 ساعت
661

کارگاه شناخت و اندازه‎گیری ابزارهای مالی

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/05/11 4 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.