تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
دوره‌های جاری

دوره‎های بلند مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
377

دوره عالی حسابداری پیمانکاری

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/04/28 184 ساعت
780

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود پنجشنبه صبح 08:30 ~ 12:30 1397/04/28 236 ساعت
779

دوره جامع کاربردی حسابداری

محدود پنجشنبه عصر 14:30 ~ 18:30 1397/04/28 236 ساعت
508

دوره CIMA فارسی - سطح مدیریتی

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/03 120 ساعت
736

دوره سرپرستی امور مالی

محدود شنبه - چهارشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/05/03 230 ساعت
819

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/05/04 200 ساعت
365

دوره عالی پرورش مشاور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/05/04 180 ساعت
367

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/05/04 250 ساعت
372

دوره جامع قوانین مقررات

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/05/04 115 ساعت
811

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود ‎شنبه - دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/05/06 236 ساعت
371

دوره جامع قوانین مقررات

موجود یکشنبه - سه شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/05/07 115 ساعت
818

دوره عالی پرورش مدیر مالی

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/05/09 200 ساعت
432

دوره مدیریت اجرایی DBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/05/11 290 ساعت
423

دوره مدیریت اجرایی MBA

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/05/18 412 ساعت
812

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه عصر 14:00 ~ 18:00 1397/05/18 230 ساعت
874

دوره جامع کاربردی حسابداری

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/05/19 236 ساعت
802

دوره حسابرسی داخلی خبره

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:00 ~ 20:00 1397/05/21 250 ساعت
507

دوره CIMA فارسی - سطح عملیاتی

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/21 120 ساعت
883

دوره سرپرستی امور مالی

موجود پنجشنبه صبح 09:00 ~ 13:00 1397/05/25 230 ساعت
706

دوره حسابدار مدیریت خبره - CMA

موجود دوشنبه 17:00 ~ 20:00 1397/07/02 200 ساعت

دوره‎های کوتاه مدت

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
719

آیین دادرسی مالیاتی

موجود دوشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/01 12 ساعت
717

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

موجود دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/01 24 ساعت
768

نرم افزارهای مالیاتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/02 24 ساعت
821

دوره قوانین و مقررات مالیاتی

موجود سه شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/02 30 ساعت
826

کاربرد اکسل در حسابداری

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/03 30 ساعت
769

دوره حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/03 84 ساعت
715

دوره قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

موجود چهارشنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/03 12 ساعت
815

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/05/05 100 ساعت
825

تهیه صورت‎های مالی اساسی

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/06 24 ساعت
827

حسابداری مالی 1

محدود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/06 40 ساعت
820

تهیه صورت جریان وجوه نقد

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/07 12 ساعت
875

دوره قانون تجارت

موجود دوشنبه (آنلاین) 19:30 ~ 21:00 1397/05/08 16 ساعت
816

دوره IFRS - استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی

موجود یکشنبه 16:30 ~ 20:30 1397/05/14 40 ساعت
703

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود دوشنبه 16:00 ~ 21:00 1397/05/15 75 ساعت
828

دوره اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

موجود سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/16 21 ساعت
822

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود سه‎شنبه 16:00 ~ 21:00 1397/05/16 75 ساعت
757

بودجه‎بندی جامع

موجود چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/17 21 ساعت
851

دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

موجود شنبه تا جمعه 16:00 ~ 21:00 1397/05/23 255 ساعت
859

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود سه‎شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/23 48 ساعت
860

مروری جامع بر حسابداری صنعتی

موجود پنجشنبه 16:00 ~ 20:00 1397/05/25 48 ساعت
864

قوانین و مقررات مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/05/25 48 ساعت
862

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه 12:00 ~ 16:00 1397/05/25 40 ساعت
846

مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

موجود جمعه 07:30 ~ 12:30 1397/05/26 70 ساعت
861

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

موجود شنبه 17:00 ~ 21:00 1397/05/27 40 ساعت
870

آزمون آزمایشی حسابدار رسمی

موجود جمعه 09:00 ~ 15:00 1397/08/25 6 ساعت

دوره‎های بین المللی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
832

Financial Accounting

موجود جمعه 09:00 ~ 13:00 1397/06/16 54 ساعت
830

Accountant in Business

موجود جمعه 14:00 ~ 18:00 1397/06/16 54 ساعت
831

Management Accounting

موجود شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/17 54 ساعت
834

Performance Management

موجود یکشنبه - جمعه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 54 ساعت
833

Corporate and Business Law (UK)

موجود شنبه - دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/19 54 ساعت
837

Audit and Assurance

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/06/22 45 ساعت
838

Financial Management

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/06/22 40 ساعت
835

Taxation

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 19:00 1397/06/22 50 ساعت
836

Financial Reporting

موجود جمعه 09:00 ~ 14:00 1397/06/23 50 ساعت
691

Taxation - Online

موجود پنجشنبه (آنلاین) 16:00 ~ 20:00 1397/06/23 40 ساعت
687

DIP IFR

موجود یکشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/07/15 72 ساعت

دوره‎های زبان انگلیسی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
561

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

محدود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/04/31 45 ساعت
876

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00 ~ 10:30 1397/05/06 45 ساعت
877

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:45 ~ 12:15 1397/05/06 45 ساعت
881

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود شنبه - دوشنبه - چهارشنبه (Online) 21:30 ~ 22:30 1397/05/06 45 ساعت
882

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود شنبه - دوشنبه - چهارشنبه (فشرده) 17:30 ~ 20:30 1397/05/06 45 ساعت
878

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 09:00 ~ 12:00 1397/05/07 45 ساعت
879

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 09:00 ~ 12:00 1397/05/07 45 ساعت
880

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود یکشنبه - سه‎شنبه (Online) 17:30 ~ 20:30 1397/05/07 45 ساعت
575

زبان انگلیسی عمومی - سطح Pre-Intermediate

موجود شنبه-چهارشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/20 45 ساعت
589

زبان انگلیسی عمومی - سطح Intermediate

موجود شنبه-دوشنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/20 45 ساعت
541

زبان انگلیسی عمومی - سطح Elementary

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/05/23 45 ساعت
564

زبان انگلیسی عمومی - سطح Basic

موجود جمعه 08:30 ~ 13:30 1397/05/26 45 ساعت
659

English For Accounting - EFA

موجود یکشنبه - سه‎شنبه 17:30 ~ 20:30 1397/06/18 54 ساعت
829

English For Accounting - EFA

موجود پنجشنبه 14:00 ~ 18:00 1397/07/26 52 ساعت

کارگاه های آموزشی

کد دوره نام ‌دوره ظرفیت روز برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مدت
661

کارگاه شناخت و اندازه‎گیری ابزارهای مالی (IFRS 9)

موجود پنجشنبه 08:00 ~ 12:00 1397/05/11 4 ساعت
840

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/05/19 8 ساعت
806

کارگاه گزارش‎نویسی حسابرسی

موجود پنجشنبه 09:00 ~ 13:00 1397/05/25 8 ساعت
823

کارگاه مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل

موجود جمعه 09:00 ~ 18:00 1397/05/26 9 ساعت
817

کارگاه حسابداری پیمانکاری

موجود جمعه 09:00 ~ 17:00 1397/05/26 8 ساعت
ازکجا آغاز کنیم؟
background
ما برای شما مطالب خواندنی ارسال می‌کنیم.
Copyright 2018 PACT Edu. All right reserved.