مرکز آموزش حسابداران خبره

مرکز آموزش حسابداران خبره(PACT) ، یک موسسه آموزشی است که توسط دانشگاه صنعت نفت و انجمن حسابداران خبره ایران پایه گذاری شده است. این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز نموده و به عنوان نماینده رسمی انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان (CIMA) و انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA) گام بلندی را جهت تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی برداشته است. این مرکز در راستای تقویت و توسعه حسابداری و مدیریت مالی در کشور ، دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می نماید.
دوره های مرکز آموزش حسابداران خبره به گروه های زیر تقسیم می شوند:

  1. دوره های بین المللی
  2. دوره های بلند مدت داخلی
  3. دوره های زبان انگلیسی
  4. دوره های کوتاه مدت تخصصی
  5. دوره های سازمانی

cert4