دوره جامع کاربردی حسابداری

دوره جامع کاربردی حسابداری

Certified Accounting Technician
pdf

دریافت اطلاعات بیشتر

حسابداری را بصورت عملی فرا بگیرید و وارد بازار کار شوید

  • آموزش حسابداری از پایه
  • آموزش زبان انگلیسی تخصصی حسابداری
  • کسب مهارت کار با صفحه گسترده اکسل
  • کسب مهارت کار با نرم افزار های حسابداری
  • لمس نمودن محیط واقعی کا در کارگاههای آموزشی
  • فراگیری نحوه ی بستن حسابها و تهیه ی صورتهای مالی