دوره سرپرستی امور مالی

دوره سرپرستی امور مالی

Certified Chief Accountant
pdf

دریافت اطلاعات بیشتر

برای ارتقای شغلی و قبول مسوولیت بیشتر نیاز به آموزش دارید

  • درک عمیق از مباحث حسابداری
  • آگاهی از چگونگی اداره کردن انجام کار یک سازمان
  • کسب مهارتهای سرپرستی کارکنان
  • آمادگی برای ارتقا به سمت رییس حسابداری