pic_menu4

دوره عالی پرورش مشاور مالی

Certified Financial Consultant
pdf

دریافت اطلاعات بیشتر

ارزش آفرینی برای سازمان ها

  • مشاوره به مدیریت برای بهبود و توسعه ی سازمان
  • ارایه روش برای مدیریت و کاهش هزینه ها
  • عرضه یابی و بهبود روشها
  • تدوین استراتژیهای مالی برای سازمانها
  • تدوین طرحهای کسب و کار
  • تدوین نظام کنترلهای داخلی