توانمند سازی امور مالی

دوره های کوتاه مدت تخصصی توانمند سازی امور مالی

pdfدریافت اطلاعات بیشتر

این دوره ها با هدف پرورش کارشناسان توانمند در حوزه های تخصصی امور مالی مانند حسابداری فروش ، خرید ، انبار ، اموال و خزانه داری طراحی شده است. در این دوره کارشناسان بطور تخصصی و عمیق با حوزه ی کاری خود آشنا می شوند

ویژگی این دوره ها :

  • استفاده از اساتید برجسته
  • استفاده از جدیدترین منابع آموزشی
  • طرح مسایل کاربردی از محیط های کاری
  • ارایه گواهینامه معتبر پس از پایان دوره

 

دوره های کوتاه مدت تخصصی توانمند سازی امور مالی ، شامل دوره های زیر می باشد :

  • دوره پرورش حسابدار اموال
  • دوره پرورش حسابدار انبار
  • دوره پرورش حسابدار فروش
  • دوره پرورش حسابدار خرید
  • دوره پرورش حسابدار خزانه