سیستم و فناوری اطلاعات

دوره های کوتاه مدت تخصصی سیستم و فناوری اطلاعات

pdfدریافت اطلاعات بیشتر

این دوره ها با هدف افزایش مهارتهای مرتبط با فن آوری اطلاعات و بکارگیری سیستم ها و ابزارهای مکانیزه طراحی شده اند. مدت این دوره ها بطور معمول کمتر از ۳۰ ساعت است.

ویژگی این دوره ها :

  • استفاده از اساتید برجسته
  • استفاده از جدیدترین منابع آموزشی
  • طرح مسایل کاربردی از محیط های کاری
  • استفاده از کارگاه کامپیوتر
  • ارایه گواهینامه معتبر پس از پایان دوره

 

دوره های کوتاه مدت تخصصی سیستم و فناوری اطلاعات شامل دوره های زیر می باشد :

  • سیستم اطلاعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی
  • کاربرد اکسل در حسابداری
  • زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL)