تخصصی کوتاه مدت افزایش مهارت های عمومی

دوره های کوتاه مدت تخصصی افزایش مهارتهای عمومی

pdfدریافت اطلاعات بیشتر

کارشناسان برجسته ی مالی علاوه بر مهارتهای فنی نیاز به مهارتهای عمومی مانند مدیرت جلسات دارند. این دوره ها نقش مهمی در ایجاد نظم و کارایی سازمان خواهد داشت

ویژگی این دوره ها :

  • استفاده از اساتید برجسته
  • استفاده از منابع روز
  • کار گروهی و بررسی های موردی
  • ارایه گواهینامه معتبر پس از پایان دوره

 

دوره های کوتاه مدت تخصصی افزایش مهارت های عمومی ، شامل دوره های زیر می باشد :

  • دوره مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی
  • اصول و فنون مذاکره
  • مدیریت جلسات
  • مهارت های مدیریت
  • چگونگی استخدام کارشناسان مالی توانمند