دوره های کوتاه مدت تخصصی

دوره های کوتاه مدت تخصصی حسابرسی

pdfدریافت اطلاعات بیشتر

این دوره ها با هدف افزایش مهارتهای مخاطبان متناسب با حوزه حسابرسی (مستقل ، داخلی) طراحی شده اند. مدت این دوره ها کمتر از ۳۰ ساعت است.

ویژگی این دوره ها :

  • استفاده از اساتید برجسته
  • استفاده از جدیدترین منابع آموزشی
  • طرح مسایل کاربردی از محیط های کاری
  • ارایه گواهینامه معتبر پس از پایان دوره

 

دوره های کوتاه مدت تخصصی حسابرسی ، شامل دوره های زیر می باشد :

  • حسابرسی مالی
  • حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی
  • رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و نمونه گیری
  • قوانین و مقررات مالیاتی و حسابرسی مالیاتی
  • حسابرسی در محیط های کامپیوتری