آزمون حسابدار رسمی

دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی

Iranian CPA

pdfدریافت اطلاعات بیشتر

برگزاری منظم دوره ها و استفاده از اساتید برجسته سبب موفقیت چشمگیر شرکت کنندگان در کلاسهای آمادگی این مرکز در سالهای گذشته بوده است.

ویژگی این دوره ها :

  • مرور موضوعات امتحان
  • حل تمرین
  • امتحان آزمایشی
  • ارایه گواهینامه معتبر پس از پایان دوره

 

دوره آمادگی آزمون حسابدار رسمی شامل عناوین زیر می باشد:

  • آمادگی آزمون حسابدار رسمی
  • حل تمرین آزمون حسابدار رسمی
  • آزمون آزمایشی حسابدار رسمی

دریافت برنامه

کلاسهای آمادگی آزمون حسابدار رسمی

در سال ۱۳۹۶

همه‌ی برگه‌ها