دوره عارضه یابی و بهبود روشها

*** دوره عارضه یابی و بهبود روشها ***

تاریخ برگزاری : پنج شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶

ساعت برگزاری : ۱۸:۰۰ – ۱۴:۰۰

مدت دوره : ۲۱ ساعت (۵ جلسه)

محتوای دوره :

___________________________________________________

     • مفاهیم عارضه یابی و ضرورت آن در سازمان ها
     • سطوح و انواع عارضه یابی
     • ویژگی های عارضه یاب
     • روش‍های عارضه‍یابی
     • متدولوژی‍های عارضه یابی فرایندها و سیستم ها
     • متدولوژی‍ عارضه‍یابی بر مبنای مدل تعالی EFQM
     • اصول نگارش گزارش عارضه‍یابی
     • نحوه شناسایی و اولویت بندی اقدامات بهبود
     • نحوه تهیه اقدامات بهبود
     • مفاهیم و متدولوژی مهندسی مجدد سازمان
     • مفاهیم و متدولوژی کایزن
     • مفاهیم و متدولوژی چرخه بهره وری
     • بررسی موردی: مرور یک پروژه واقعی
بازگشت        نوشته شده توسط: admin   تاریج ارسال: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵   زمان ارسال: ۸:۱۰   تعداد بازدید: 324