دوره حسابرسی داخلی۱

*** شروع دوره حسابرسی داخلی (۱)

شروع دوره : دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۵

ساعت برگزاری دوره : ۲۰:۰۰ – ۱۷:۰۰

مدت دوره : ۳۰ ساعت (۱۰ جلسه)

مدرس : دکتر محسن غلامرضایی

بازگشت        نوشته شده توسط: admin   تاریج ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰   زمان ارسال: ۱۱:۰۸   تعداد بازدید: 324