شروع دوره جامع کاربردی حسابداری

شروع دوره جامع کاربردی حسابداری

روزهای برگزاری

(یکشنبه -سه شنبه) (۲۰:۰۰ – ۱۷:۰۰) ، شروع دوره : نیمه دوم تیرماه ۱۳۹۶

پنج شنبه (۱۳:۰۰ – ۰۹:۰۰) ، شروع دوره : نیمه دوم تیرماه ۱۳۹۶

پنج شنبه (۱۸:۰۰ – ۱۴:۰۰) ، شروع دوره : نیمه دوم تیرماه ۱۳۹۶

 

 

بازگشت        نوشته شده توسط: admin   تاریج ارسال: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹   زمان ارسال: ۷:۲۳   تعداد بازدید: 324