شروع دوره سرپرستی امور مالی

دوره سرپرستی امور مالی با افزایش توانایی ها و مهارت های حسابداران آنان را در مسیر پذیرش پست رئیس حسابداری قرار می دهد

تاریخ شروع دوره :

 (شنبه ، دوشنبه) ، نیمه دوم مردادماه ۱۳۹۶ ، ساعت برگزاری : ۲۰:۰۰ -۱۷:۰۰

 پنج شنبه ، نیمه دوم مردادماه ۱۳۹۶ ، ساعت برگزاری : صبح یا عصر

—————————————————————————————

(شعبه اصفهان)

جمعه (صبح و عصر) ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ، ساعت برگزاری : ۱۷:۰۰ – ۰۹:۰۰

بازگشت        نوشته شده توسط: admin   تاریج ارسال: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰   زمان ارسال: ۸:۰۳   تعداد بازدید: 324